Konsultacje Społeczne Gminy Toszek

Ankieta określająca predyspozycje mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego

 

Na całym świecie nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów.  Z danych statystycznych wynika, że na raka szczególnie narażeni są mężczyźni,  a najczęściej występującym u nich nowotworem jest właśnie rak prostaty. Celem niniejszej ankiety jest wstępne określenie predyspozycji mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na rosnący problem związany z późnym wykryciem choroby, która we wczesnych stadiach rozwoju nie powoduje żadnych objawów klinicznych.