Konsultacje Społeczne Gminy Toszek

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Ankieta określająca predyspozycje mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego

  Na całym świecie nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów.  Z danych statystycznych wynika, że na raka szczególnie narażeni są mężczyźni,  a najczęściej występującym u nich nowotworem jest właśnie rak prostaty. Celem...

Ankieta trwa

21.02.2022 - 20.11.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i Gminy Toszek

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i Gminy Toszek w 2022 r.

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Kansultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacja zakończona

11.10.2021 - 18.10.2021

Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

Badanie ankietowe powstało z inicjatywy Burmistrza Toszka w celu zebrania uwag i opinii Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie jakości obsługi interesantów.Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Ankiety anonimowe nie będą brane po...

Konsultacja zakończona

11.05.2021 - 12.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustlania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek ...

Konsultacja zakończona

10.09.2021 - 17.09.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag ...

Konsultacja zakończona

08.11.2021 - 16.11.2021

Najwięksi/najbardziej znaczący przedsiębiorcy na terenie Gminy Toszek

 Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach rozpoczęło prace zmierzające do wydania albumu zawierającego ofertę gospodarczą powiatu gliwickiego. Publikacja będzie promować największych/najbardziej znaczących przeds...

Ankieta zakończona

03.11.2021 - 14.11.2021

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test