Konsultacje Społeczne Gminy Toszek

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie rynku i ulic przyległych

W zeszłym roku przekazaliśmy do konsultacji kolejno dwa pomysły dotyczące zmian w organizacji ruchu w rejonie rynku. W odpowiedzi na tamte pomysły wpłynęło kilka merytorycznych opinii, które częściowo wzięliśmy pod uwagę. Odbyło się też spotkanie zainteresowanych mieszkańców, podczas którego zgłoszono szereg dodatkowych uwag.Głównym celem proponowa...

Konsultacja zakończona

19.04.2024 - 13.05.2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia "Pogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024r."

Przedmiotem konsultacji jest "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku"

Konsultacja zakończona

29.01.2024 - 19.02.2024

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie rynku i ulic przyległych

Kilka tygodni temu przekazaliśmy do szerokiej konsultacji wstępne pomysły dotyczące zmian w organizacji ruchu w rejonie rynku. W odpowiedzi na tamte pomysły wpłynęło kilka merytorycznych opinii, które opublikowaliśmy. Odbyło się też spotkanie zainteresowanych mieszkańców, podczas którego zgłoszono szereg dodatkowych uwag. Dziś publikujemy drugą, p...

Konsultacja zakończona

13.09.2023 - 20.09.2023

Ankieta określajaca frekwencję na bezpłątnych badaniach krwi w ramach kampanii "Powiat wolny od HCV"

Ankieta zakończona

28.02.2023 - 24.03.2023

Ankieta określajaca frekwencję na bezpłątnych badaniach krwi w ramach kampanii "Powiat wolny od HCV"

Ankieta zakończona

26.10.2022 - 21.11.2022

Ankieta określająca predyspozycje mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego

  Na całym świecie nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów.  Z danych statystycznych wynika, że na raka szczególnie narażeni są mężczyźni,  a najczęściej występującym u nich nowotworem jest właśnie rak prostaty. Celem niniejszej ankiety jest wstępne określenie predyspozycji mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy To...

Ankieta zakończona

21.02.2022 - 20.11.2022

Zmiana stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 06.10.2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag i opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tosze...

Konsultacja zakończona

08.11.2021 - 16.11.2021

Najwięksi/najbardziej znaczący przedsiębiorcy na terenie Gminy Toszek

 Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach rozpoczęło prace zmierzające do wydania albumu zawierającego ofertę gospodarczą powiatu gliwickiego. Publikacja będzie promować największych/najbardziej znaczących przedsiębiorców działających na terenie  poszczególnych gmin powiatu gliwickiego, w tym także tych zlokali...

Ankieta zakończona

03.11.2021 - 14.11.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i Gminy Toszek

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek

Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i Gminy Toszek w 2022 r.

Konsultacja zakończona

15.10.2021 - 22.10.2021

Kansultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacja zakończona

11.10.2021 - 18.10.2021

Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

Badanie ankietowe powstało z inicjatywy Burmistrza Toszka w celu zebrania uwag i opinii Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie jakości obsługi interesantów.Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Państwa oceny,...

Konsultacja zakończona

11.05.2021 - 12.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustlania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 922) zakłada zmniejszenie od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokości dot...

Konsultacja zakończona

10.09.2021 - 17.09.2021

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test