Konsultacje z NGO

Ankieta określająca predyspozycje mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek do zachorowania na raka gruczołu krokowego

  Na całym świecie nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów.  Z danych statystycznych wynika, że na raka szczególnie narażeni są mężczyźni,  a najczęściej występującym u nich nowotworem jest właśnie rak prostaty. Celem...

Ankieta trwa

21.02.2022 - 20.11.2022

Kansultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacja zakończona

11.10.2021 - 18.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025"

Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag ...

Konsultacja zakończona

08.11.2021 - 16.11.2021

Najwięksi/najbardziej znaczący przedsiębiorcy na terenie Gminy Toszek

 Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach rozpoczęło prace zmierzające do wydania albumu zawierającego ofertę gospodarczą powiatu gliwickiego. Publikacja będzie promować największych/najbardziej znaczących przeds...

Ankieta zakończona

03.11.2021 - 14.11.2021

Test