Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 11.05.2021 do 12.10.2021

Cel konsultacji

Celem ankiety jest zebranie uwag i opinii w zakresie jakości obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku - mając na celu zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi naszych Klientów będziemy prowadzić badanie satysfakcji. Opierając się na opinii osób korzystających z usług Urzędu Miejskiego w Toszku, a biorących udział w badaniu chcielibyśmy:
• zapoznać się z oceną jakości dotychczasowej obsługi Interesantów,
• poznać zmieniające się oczekiwania i potrzeby Klientów,
• pozyskać informacje, co z

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zbadanie jakości obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest Sekretarz Gminy Toszek.

Kto może wziąć udział?

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział wszyscy klienci Urzędu Miejskiego w Toszku (bez względu na miejsce zamieszkania). Jedynym warunkiem udziału w badaniu jest wskazanie danych personalnych ankietowanego (imię i nazwisko) - ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Forma konsultacji

Ankietę można wypełnić:
• na miejscu w Urzędzie i wrzucić do specjalnie przygotowanej w tym celu urny znajdującej się na parterze budynku
lub
• za pomocą interaktywnego formularza dostępnego elektronicznie

Opis konsultacji

Badanie ankietowe powstało z inicjatywy Burmistrza Toszka w celu zebrania uwag i opinii Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie jakości obsługi interesantów.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Państwa oceny, uwagi i wnioski będą uwzględniane na bieżąco przy doskonaleniu usług publicznych świadczonych przez nasz Urząd.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.05.2021 do 12.10.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.05.2021
do 12.10.2021


Podziel się